Skip to main content

Taotlemiseks täida taotlusvorm ja esita see koos kõigi kohustuslike lisadega digiallkirjastatult e-posti aadressile: fund@tartufilmfund.ee

Tartu filmifondi toetuse eesmärk on edendada Tartu linna ja Lõuna-Eesti audiovisuaalsektori arengut ning selle eesmärgi saavutamiseks toetab Tartu filmifond professionaalsete audiovisuaalsete teoste tootmist regioonis cash rebate süsteemi alusel, makstes tootjale tagasi kuni 30% Lõuna – Eestis tehtud kuludest.

Tartu filmifondi abikõlblik regioon on:
Tartu linn
Tartumaa
Jõgevamaa
Põlvamaa
Valgamaa
Võrumaa

Täispikk mängufilm
Dokumentaalfilm
Animafilm
Lühimängufilm
Kvaliteettelesari

Toetust saab taotleda Eestis registreeritud juriidiline isik, kelle põhitegevusala on kinofilmide, videote ja telesaadete tootmine. Välismaine tootja peab kaasama kaastootjana ja taotlejana Eestis registreeritud produktsioonifirma.

Eelproduktsioon
Produktsioon
Postproduktsioon

Abikõlblik on asjade ostmine ning teenuste tellimine:

  • ettevõttelt, mis on registreeritud ja reaalselt tegutsev filmifondi regioonis
  • eraisikult, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on regioonis

Taotlejal peab olema varasem proffessionaalse audiovisuaalse teose tootmise kogemus peatootjana või tal on toetuse taotlemise hetkeks sõlmitud peatootja kogemusega ettevõttega kaastootmisleping. Taotluse esitamise hetkel peab olema tagatud teose rahastus vähemalt 50% ulatuses.

Taotlusi saab esitada kuni 2 korda aastas – kevadel ja sügisel. Taotlusvooru info tehakse avalikuks filmifondi veebilehel vähemalt 30 kalendripäeva enne taotlustähtaega. Eesti keeles koostatud taotlus koos lisadega tuleb esitada e-posti aadressile: fund@tartufilmfund.ee. Rahastamisotsus tehakse kuni 40 päeva jooksul taotlemise tähtpäevast arvates. Toetuse saamiseks peab tootja esitama toetuslepigus määratud tähtajaks tegevus – ja kuluaruande. Toetus makstakse välja hiljemalt 30 päeva jooksul peale kuluaruande kinnitamist.

not available