Skip to main content
Uudised

Kagu-Eesti taotlusvoor avatud!

K 24.04.2024

Tartu filmifond toetab koostöös Põlvamaa Arenduskeskusega, Valgamaa Arenguagentuuriga ja Võrumaa Arenduskeskusega filmitootmist Kagu-Eestis. Tootmine peab olema seotud Valga-, Põlva- või Võrumaaga läbi lokatsioonide, lugude, kohalike teenuste kasutamise. Sobilikud on kõik Kagu-Eestis tootmiseks tehtavad otsesed kulud.

Taotlusvoor on avatud: 24.aprill – 27.mai 2024
Maksimaalne toetus ühele projektile: 5000 eurot
Kulude abikõlblikkuse periood: 01.jaanuar-31.detsember 2024
Taotluse esitamine: fund@tartufilmfund.ee
Toetuse otsus: 10.juuni 2024
Toetuse väljamakse: 15 päeva jooksul peale kuluarunde esitamist

Taotluse võib koostatada vabas vormis, see peab sisaldama järgmist infot:
1) taotleja nimi ja kontakt (meil, telefon)
2) teose liik ja pealkiri
3) sünopsis ja seos Kagu-Eestiga
4) filmi vastutav meeskond
5) Kagu-Eesti lokatsioonide ja teenusepakkujate loetelu
6) eelarve (teose kogueelarve, Kagu-Eestis planeeritud kulud) ja küsitava toetuse suurus
7) Kagu-Eestis tegevuste eluviimise periood (kuu täpsusega)
8) teose eeldatav valmimise aeg (esilinastus)

INFO: Signe Somelar-Erikson, 53431027